Gabriela Ariana: Työpaja

“Avaus ekosomatiikan äärelle”

Keskiviikko 6.10. klo 18-21
Paikka ja ilmoittautumiset: Syvyys Jooga
Hinta 25 € - sisältää lipun torstain avajaisiin

Kurssi on suunnattu kaikille liikkeestä ja tanssin tekemisestä kiinnostuneille.

Kurssi on ennen kaikkea pysähdys liikkeen, kehollisuuden, oman äänen ja luontoyhteyden äärelle ymmärtäen oma ruumis luontona. Kurssin kantavana ajatuksena on kokea paluu omaan ruumiiseen ja omaan luontoon ja saada kokemusta oman kehon voimavaroista, jotka kannattelevat meitä läpi elämän ja siitä vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa.

Kuva: Tanja Ahola

Ohjaaja GABRIELA ARIANA on ekologinen taiteilija, tanssitaiteilija, arkaaisen laulun laulaja, tutkija, kehoterapeutti, koollekutsuva koreografi, Chilestä kotoisin ja äiti kolmelle lapselle. Gabriela kertoo: “Uskon, että tanssitaiteella on jotain hyvin alkuperäistä ja -kantaista kerrottavaa meidän nykymaailmallemme. Tanssi on yksi hienoimpia työvälineitä luonnon ja niin ihmislajin selviytymisen edesauttamiseksi, sillä tanssi juuri muistuttaa kokemuksellisesti että olemme itse ruumis ja luonto. En ole kiinnostunut tekemään tanssia tai mitään muuta taiteellista ilmaisua, joka ei ole tietoinen planeettamme - sen ihmiset mukaan lukien - tuhoutuvasta todellisuudesta. Täten uskon, että taiteilijoilla on valtava velvollisuus sekä välineet voidakseen luoda tilaa, niin sisäistä olotilaa kuin myös ympäristötilaa, konkreettisille muutoksille ja näin johdattaa yhteisöjä kestävämmän elämän pariin.”