Inklusiivinen tanssityöpaja

Perjantai 18.11. klo 09-10:30
Kotikartanon liikuntasali, osoite Arminkatu 2, 67100 Kokkola
Vapaa pääsy

Ilmoittaudu etukäteen: festivaali@kokkolantalvitanssit.net

Kaikille soveltuva!

Tanssityöpajassa liikutaan yksin ja yhdessä omia sisäisiä tuntemuksia seuraten. Inklusiivisuus tanssissa tarkoittaa mahdollisimman esteetöntä tilannetta, johon jokainen on tervetullut omassa kehossaan ja jossa tanssi syntyy niistä lähtökohdista, joita kunkin keho mahdollistaa.

Tunnin ohjaaja Jonna Lehto on opiskellut ja opettanut usean vuoden ajan kaikille soveltuvaa DanceAbility menetelmää, ja työpajan liikkeelliset harjoitukset pohjaavat osaltaan tähän menetelmään. Työpaja alkaa lämmittelyllä niin,että jokainen osallistuja voi havainnoida omaa liikkumistaan. Lämmittelyn jälkeen työskentely jatkuu pareittain, ryhmissä tai kaikki yhdessä. Sanojen sijaan kommunikointiin käytetään kehon kieltä. Jokainen tunti muotoutuu sen mukaan, ketkä osallistuvat tunnille, ja kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Tunnit rakentuvat sen pohjalle, että kaikilla on mahdollisuus oppia toisiltaan.